Hướng dẫn tra cứu trạng thái
hồ sơ hành chính

Để tra cứu trạng thái, tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính. Quý khách có thể thực hiện theo các cách sau đây:
  • Đưa giấy biên nhận (phần mã vạch) đến trước máy đọc mã vạch cách 5 - 10 cm.
  • Giữ giấy biên nhận trước máy đọc từ 2 - 3 giây.
  • Quá trình quét đọc thành công hệ thống hiện kết quả trên màn hình (tình trạng giải quyết hồ sơ).
  • Nhập thông tin hồ sơ cần tra cứu vào ô. Bạn có thể tìm kiếm theo các tiêu chí: Mã giấy biên nhận.
  • Sau khi nhập xong thông tin hồ sơ cần tìm kiếm. Quý khách nhấp vào nút tra cứu.
  • Hệ thống sẽ hiển thị các tình trạng giải quyết hồ sơ theo tiêu chí tìm kiếm của bạn.
  • tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ hành chính qua mạng
Số giấy biên nhận
# Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái hồ sơ
16210150100543 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ 21/06/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
16210150100542 TỔNG CÔNG TY THÀNH AN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 21/06/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
16210150100541 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO AN BÌNH 21/06/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
16210150100540 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TVCONS VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YẾN LINH 21/06/2016 28/06/2016 Đã được tiếp nhận
16210150100539 CÔNG TY TNHH AVY VIỆT NAM 21/06/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
16210150100538 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG 21/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
16210150100537 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THIÊN ÂN 21/06/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
16210ĐC00716 Điều chỉnh dự án: Điều chỉnh vốn đầu tư, mục tiêu thực hiện dự án Công ty TNHH Hansol Logistics Vina 15/06/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
16210ĐC00715 Điều chỉnh dự án: Điều chỉnh nhà đầu tư, điều chỉnh mục tiêu dự án Công ty TNHH Xây dựng Han Sung Vina 15/06/2016 28/06/2016 Xin ý kiến các đơn liên quan
16210ĐC00712 ĐIều chỉnh dự án: Thay đổi thông tin hộ chiếu nhà đầu tư; thay đổi địa điểm thực hiện dự án; điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Công ty TNHH SAMIL CTS VINA 15/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
16210ĐC00711 Điều chỉnh dự án: Bổ sung mục tiêu dự án SI INFO VINA 15/06/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
16210ĐC00709 Điều chỉnh dự án: Bổ sung mục tiêu dự án KS Industrial Vina 15/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
1621000675 Đăng ký dự án: Công ty TNHH Inoac Living Việt Nam 08/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
1621000674 Đăng ký dự án:Công ty TNHH Samdo Vina 08/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
1621000673 Đăng ký dự án:Thành lập Công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai 08/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
1621000672 Đăng ký dự án: Địa điểm kinh doanh Leopalace21 Việt Nam 08/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
1621000671 Góp vốn, mua CP: Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP 08/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
1621000670 GV, mua phần VG: Công ty TNHH DongHo E&C 08/06/2016 28/06/2016 Kết quả QĐ/GCNĐT/CCTT
1621000200351 Đề nghị CTCTĐT dự án: Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng 05/05/2016 28/06/2016 Xin ý kiến các đơn liên quan
16210ĐC00478 Điều chỉnh dự án đầu tư: Điều chỉnh mục tiêu dự án; điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án Chi nhánh Công ty TNHH Miwon Việt Nam tại Hà Nội 05/05/2016 28/06/2016 Đã chuyển phòng chuyên môn
Có tổng số 21 hồ sơ!
1  2